Przyjęcia stron

 

Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej odbywają się w każdy I-szy poniedziałek miesiąca w pokoju Rady Nadzorczej, przy ul. Mazowieckiej 66, od godz. 17.00.

Najbliższy dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r.

Kolejny dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 r.

 

Przyjęcia stron przez Członków Zarządu

Członkowie Zarządu przyjmują w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie.