Przyjęcia stron

 

Dyżury Rady Nadzorczej.

Dyżury Rady Nadzorczej odbywają się w każdy I-szy poniedziałek miesiąca w pokoju Rady Nadzorczej, przy ul. Mazowieckiej 66, w godzinach 17.00 – 18.00.

Najbliższy dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 4 marca 2019 r. i pełnić go będą:
– Małgorzata Giełżecka-Cieszewska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Maria Wojtanek – Członek Komisji Rewizyjnej.

Kolejny dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i pełnić go będą:
– Julia Miga – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
– Lucyna Cubała – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

 

Dyżury członków Zarządu.

Członkowie Zarządu przyjmują w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie.