Przyjęcia stron

 

Dyżury Rady Nadzorczej.

Dyżury Rady Nadzorczej odbywają się w każdy I-szy poniedziałek miesiąca w pokoju Rady Nadzorczej, przy ul. Mazowieckiej 66, w godzinach 17.00 – 18.00.

Najbliższy dyżur Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. i pełnić go będą:
– Małgorzata Giełżecka – Cieszewska – Sekretarz Rady Nadzorczej
– Władysław Migdał – Członek Rady Nadzorczej.
(W okresie wakacyjnym dyżury Rady Nadzorczej zostają odwołane.)

 

Dyżury członków Zarządu.

Członkowie Zarządu przyjmują w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie.